Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Thư viện trường tiểu học thuận hưng 1

PHÒNG GD & ĐT LONG MỸ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HƯNG 1                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúcSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tên đề tài:Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở  thư viện trường tiểu học Thuận Hưng 1”
PHẦN I: MỞ ĐẦU

Việt Nam ta nói riêng và tất cả các nước khác trên thế giới nói chung đang bước vào một thời đại mới. Đó là thời đại của công nghệ, của khoa học kỹ thuật, của trí tuệ. Thời đại đòi hỏi đất nước phải có những người lao động với trình độ học vấn cao, có tri thức, có bản lĩnh, có năng lực thực hiện đáp ứng mọi yêu cầu của đời sống xã hội. Thực tiễn nói trên đòi hỏi ngành GD-ĐT phải không ngừng đổi mới nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam. Muốn vậy phải đổi mới trong dạy và học, đặc biệt cần coi trọng công tác thư viện trường học.
          “Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học, Thư viện xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, đồng thời Thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên nhà trường”
          - Nhiệm vụ của Thư viện trường học là phục vụ cho việc giảng dạy và học tập góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Để việc giảng dạy và học tập được tốt công tác phục vụ bạn đọc trong Thư viện trường học phải được đặt lên hàng đầu.
          - Trong nhiều năm qua, Thư viện trường tiểu học Thuận Hưng 1 đã luôn đổi mới công tác phục vụ bạn đọc song việc phục vụ bạn đọc vẫn chưa đạt hiệu quả cao.
          - Xuất phát từ nhận thức trên, cũng như tìm hiểu thực trạng công tác phục vụ bạn đọc ở trường tôi đã mạnh dạn chọn đề tài:
“Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở  thư viện trường tiểu học Thuận Hưng 1”
          Mục đích nghiên cứu: các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Thuận Hưng 1
          Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian có hạn, bản thân lại chưa có kinh nghiệm trong công tác thư viện nên đề tài chỉ có thể đề cập một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở Thư viện trường Tiểu học Thuận Hưng 1
PHẦN II : NỘI DUNG
CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC
Một số khái niệm:
- Công tác phục vụ bạn đọc là hoạt động của Thư viện nhằm tuyên truyền và đưa ra phục vụ các dạng tài liệu, giúp đỡ người tới thư
viện trong việc lựa chọn và sử dụng tài liệu. Công tác này được tiến hành bởi sự kết hợp các quá trình liên quan chặt chẽ với nhau của việc phục vụ đọc, mượn tài liệu, phục vụ thông tin tra cứu.
Vị trí:
- Thư viện là nơi tập trung đầy đủ sách, có khả năng và phương tiện để phục vụ tốt nhất, tiết kiệm nhất những yêu cầu, những thắc mắc của giáo viên, học sinh trong việc dạy và học
Để nâng cao chất lượng giảng dạy thầy phải đọc.
Để nâng cao chất lượng học và bổ sung kiến thức trò phải đọc.
- Vì vậy công tác bạn đọc phải gắn liền với việc dạy và học. Phải lấy mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ năm học của nhà trường làm mục tiêu và nhiệm vụ của thư viện nhà trường.
Tầm quan trọng
- Là công tác trung tâm của mỗi Thư viện nhằm dùng mọi hình thức, nhanh chóng luân chuyển để thỏa mãn nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh.
- Là công tác khác trong Thư viện như: bổ sung, đăng ký, phân loại… đều có mục đích cuối cùng là phục vụ bạn đọc.
- Là công tác để đánh giá hoạt động của Thư viện. Để đánh giá đúng phải xem xét bạn đọc được phục vụ như thế nào, sách báo để đọc mượn có dễ dàng và đúng yêu cầu hay không. Đặc biệt là xem Thư viện đã có tác dụng như thế nào đến việc nâng cao chất lượng dạy học, đã góp phần vào việc giáo dục và gây thói quen đọc sách ra sao.
Nội dung công tác phục vụ bạn đọc bao gồm:
-         Nghiên cứu nhu cầu, hứng thú đọc.
-         Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện
-         Tổ chức phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện
-         Tuyên truyền giới thiệu các loại hình tài liệu
-         Hướng dẫn cách tra cứu tài liệu
-         Hướng dẫn  phương pháp đọc sách
-         Phục vụ thông tin theo yêu cầu bạn đọc

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC Ở  THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HƯNG 1
Những nét khái quát về trường Tiểu học Thuận Hưng 1.
Trường nằm ở ngay trung tâm xã Thuận Hưng
Trường có phòng thư viện và phòng đọc phục vụ cho giáo viên và học sinh.
Thuận lợi:
- Phụ trách thư viện nhiệt tình trong công tác phục vụ bạn đọc.
- BGH luôn chú trọng đầu tư vào việc xây dựng công tác phục vụ bạn đọc của Thư viện.
Hạn chế :
- CBTV chưa có hình thức nghiên cứu nhu cầu hứng thú bạn đọc nên việc phục vụ bạn đọc chưa đạt hiệu quả cao
- CBTV chưa đổi mới các hình thức phục vụ bạn đọc nên sách chưa được luân chuyển nhiều.
 - CBTV chưa chủ động sáng tạo ra nhiều hình thức mới tuyên truyền, giới thiệu sách đến với bạn đọc nên tỉ lệ bạn đọc với thư viện chưa cao.

CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC
Biện pháp 1: Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc cho học sinh để xây dựng vốn tài liệu và tổ chức phục vụ học sinh trong nhà trường.
Ngay từ đầu năm học, Thư viện trường Tiểu học Thuận Hưng 1 đã phát phiếu nhu cầu đọc cho học sinh nắm bắt được nhu cầu đọc của học sinh từ đó CBTV đã phân loại hiệu quả và đáp ứng được kịp thời nhu cầu đọc cho học sinh. Không chỉ có vậy CBTV còn luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Đội cũng như căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của các em học sinh, nên nắm bắt được nhu cầu và xây dựng vốn tài liệu để phục vụ các em được tốt hơn.
Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch đọc sách cho học sinh
- Kế hoạch đọc sách phải nằm trong kế hoạch của nhà trường. Kế hoạch phải nêu lên được từng chủ điểm đọc, các sách tương ứng với chủ điểm, thời gian đọc
- Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đọc sách trên cơ sở nghiên cứu chương trình học của từng lớp và nhu cầu đọc của học sinh
Kết quả:
- Việc đọc sách theo kế hoạch đã giúp học sinh mở rộng vốn kiến thức từ đó các em biết vận dụng vào việc học tập của mình và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.
Tóm lại: Xây dựng kế hoạch đọc sách là một biện pháp rất tốt để học sinh mở rộng kiến thức đạt hiệu quả cao. Kế hoạch này phải được triển khai từ trước năm học.
Biện pháp 3: Đổi mới và mở rộng các hình thức phục vụ bạn đọc nhằm phát huy tác dụng của sách báo đối với chất lượng giáo dục của nhà trường là phát triển vòng quay của sách
- Bên cạnh các hình thức phục vụ truyền thống thư viện sáng tạo ra nhiều hình thức phục vụ bạn đọc hiệu quả:
- Thư viên xanh ( phục vụ vác em rất tốt)
- Cán bộ thư viện đã dùng một số sách nhất định đưa xuống từng lớp để phục vụ học sinh trong giờ ra chơi và giờ ngoại khóa.
Biện pháp 4: Sáng tạo nhiều hình thức trong công tác tuyên truyền giới thiệu sách báo tài liệu.
- Trước đây, Thư viện chỉ giới thiệu sách trên bảng giới thiệu nay đã giới thiệu trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. Nhờ thay đổi hình thức này mà Thư viện đã thu hút được rất nhiều giáo viên đến mượn sách, báo. Cán bộ Thư viện đã gợi mở, hướng dẫn bạn đọc tìm sách, phân tích nội dung từng cuốn sách, nói rõ tác dụng nghệ thuật cũng như tác dụng đạo đức nhằm gây hứng thú trong đọc giả, khơi dậy sự tò mò cho người đọc, để giáo viên tích cực tìm tài liệu đọc sách báo ở thư viện nhà trường.
- Thư viện thường xuyên tổ chức cho học sinh thi tìm hiểu về các ngày lễ kỉ niệm lớn như: 3/2, 26/3… Khi làm bài thi, các em thường xuyên tích cực đến thư viện để tìm tư liệu có liên quan tới các buổi giới thiệu sách mới phục vụ cho các hoạt động Đội.
Kết quả: Từ khi áp dụng sáng kiến trên hiệu quả của công tác phục vụ bạn đọc được nâng cao rõ rệt.
Bạn đọc
Tỉ lệ bạn đọc của TV
đầu năm học: 2010 -2011
Tỉ lệ bạn đọc của TV
giữa  kì 1 năm hoc: 2010-2011
GV
85%
100%
HS
60%
85%
CB, CNV
50%
100%
Trong nhiều năm qua, Thư viện đạt danh hiệu tiên tiến.


PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận: Qua nghiên cứu lý luận và thực hiện công tác phục vụ bạn đọc ở trường Tiểu học Thuận Hưng 1 cho thấy:
     Công tác phục vụ bạn đọc là một công tác quan trọng trong hoạt động của Thư viện, nhằm phục vụ yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh góp phần nâng cao chất lượng toàn diện từ đó xây dựng thói quen đọc sách cho bạn đọc.
     Từ khi áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc thì tỷ lệ bạn đọc đến Thư viện ngày càng cao, chất lượng hoạt động thư viện được đẩy mạnh rõ rệt.
     Kiến nghị
     Để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc trong trường Tiểu học có hiệu quả, tôi có một số kiến nghị như sau:
- Mở lớp tập huấn về nghiệp vụ thư viện cho cán bộ phụ trách thư viện để các cán bộ TV giao lưu, học hỏi kinh nghiệm
Do điều kiện và khả năng hạn chế nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp tham gia ý kiến đóng góp để đề  tài được hoàn thiện hơn.
Xin  chân thành cảm ơn.

                                Thuận Hưng, ngày 08 tháng 11 năm 2010
    Duyệt của BGH                        Người thực hiện


           
    Nguyễn Trường Giang                                   


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét